Serveis a empreses i editorials

 • Correcció de textos (cartes, llibres per editar, catàlegs, etc.)
 • Correcció de galerades i proves d’impremta
 • Escriptura de textos:
  • Articles per a blogs
  • Cartes, emails, prospectes, etc.
  • Textos per a webs
  • Contracobertes de llibres
  • Textos biogràfics per a solapes de llibres
  • Ressenyes