Correcció, redacció i edició de textos

Correcció, redacció i edició de textos

Ens esgarrifem i suem tinta vermella cada vegada que veiem escrit troçde’ndalt, etc.

De debò, escriure en la llengua de Ramon Llull no és tan difícil, però ja entenem que a l’ortografia hi ha moltes normes, i excepcions, i excepcions de les excepcions. I per això hi som.

Cetrencada ajuda a escriure textos eficaços i de manera correcta. O si ho preferiu, escriu els vostres textos perquè no us hi hagueu d’amoïnar.


Serveis

Correcció de textos

 • Correció intensa: correció gramatical, ortotipogràfica i lèxica.
 • Reelaboració del text: adequació del text al context, ordenació de les idees, correcció d’estil, etc.
 • Correció ortotipogràfica: polim l’ortigrafia i la puntació de l’escrit.

Assessorament i compleció de textos

 • Heu provat de redactar un text i se us fa una muntanya? Teniu por del full en blanc? Dins del cap ho teniu clar, però sobre el paper no hi ha manera d’explicar-ho?
 • L’equip de cetrencada us ajuda a superar tots els obstacles, o si cal, redacta el text per vosaltres.

Edició de textos

 • Heu provat de redactar un text i se us fa una muntanya? Teniu por del full en blanc? Dins del cap ho teniu clar, però sobre el paper no hi ha manera d’explicar-ho?
 • L’equip de cetrencada us ajuda a superar tots els obstacles, o si cal, redacta el text per vosaltres.

Redacció de textos

 • Ens ocupem de la redacció completa de textos no literaris.
 • Comunicació per a empreses: cartes, circulars, mailing, sol·licituds, instàncies, continguts de pàgines web, dossiers d’empresa, notes de premsa, etc.
 • Textos juridicoadministratius: oficis, recursos, ordenances, protocols, etc. Elaboració de documents de promoció municipal: butlletins, fullets i altres.
 • Textos per a ser declamats: discursos (de presentació, clausura, etc.), manifestos, guió de xerrades, etc.
 • Textos publicitaris: cartes de presentació, anuncis, captació de patrocionadors, catàlegs, etc.
 • Altres.

Contacta amb nosaltres